Wyniki II tury wyborów na Prezydenta RP

Wyniki II tury wyborów na Prezydenta RP

Ponowne głosowanie odbyło się 12 lipca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00

Wyniki głosowania w drugiej turze

Wyniki głosowania w drugiej turze tylko w Wielkiej Brytanii:

Frekwencja w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Wielka Brytania:

Frekwencja – 79,08%

Liczba kart ważnych – 145 013

Liczba uprawnionych – 183 365

Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej z 13.07.2020 r