Wybory parlamentarne oraz referendum.

Wybory parlamentarne oraz referendum.

Drodzy Polacy

15 października 2023 roku w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum. Polacy zamieszkujący w Wielkiej Brytanii, posiadający czynne prawo wyborcze mogą też głosować. Nie musisz jeździć do konsulatu w Manchesterze czy do Edynburga. Możesz oddać swój głos tu w Carlisle.

Co zrobić żeby móc zagłosować tu w Carlisle ?

Wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1884).

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 363 będzie miała miejsce jak dotychczas w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Carlisle.

Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców.

UWAGA: Wnioski można składać do 10 października 2023 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi https://ewybory.msz.gov.pl
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).