Wszystko, co musisz wiedzieć o wodzie.

Wszystko, co musisz wiedzieć o wodzie.

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na Ziemi. Obejmuje ponad dwie trzecie powierzchni planety, stanowi około 70% ludzkiego ciała i jest niezbędna do życia. Dla wielu osób ciągły dopływ czystej, bezpiecznej wody jest stały. Ale dla wielu innych życie nie jest takie łatwe.

Eksperci, decydenci i innowatorzy współpracują podczas World Water Week, aby promować nowe myślenie i znaleźć rozwiązania najbardziej palących problemów związanych z wodą.

Oto niektóre z kluczowych problemów, przed którymi stoją:

Dostęp do bezpiecznej wody pitnej.

Co dziewiąta osoba na Ziemi – czyli około 663 milionów ludzi – nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Dane UNICEF za 2015 rok pokazują, że 71% (5,1 miliarda) ludzi miało dostęp do bezpiecznej gospodarki wodnej. Jest to woda z ulepszonego źródła znajdującego się na terenie, dostępnego w razie potrzeby i wolnego od zanieczyszczeń.

Kolejne 17% (1,3 miliarda) opiera się na podstawowej usłudze wodnej, zdefiniowanej jako mająca dostęp do ulepszonego źródła wody w ciągu około 30 minut. Jednak wiele innych osób ma ograniczony lub żaden dostęp do bezpiecznej wody, z 2% (129 milionów) ludzi w zależności od wód powierzchniowych.

W większości krajów, w których nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej, dzienne pobieranie wody jest wykonywane przez kobiety i dziewczęta.

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, afrykańskie i azjatyckie kobiety chodzą średnio 6 km dziennie, przenosząc nawet 20 kg. Szacuje się, że 125 milionów fizycznie wymagającej godziny spędza każdego dnia na zbieraniu wody, która mogłaby być w inny sposób wydawana w pracy lub edukacji.

Ilość użytej wody.

W krajach rozwijających się wystarczy 20 litrów wody, aby zaspokoić podstawowe potrzeby związane z piciem, gotowaniem i myciem rąk – czytamy w raporcie opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Ta sama objętość wody, 20 litrów, to minimalna ilość używana podczas jednominutowego prysznica pod konwencjonalną głowicą prysznicową.

Innymi słowy, przeciętny człowiek zużywa więcej wody podczas 1-minutowego prysznica, niż większość Afrykańczyków z Afryki Subsaharyjskiej w ciągu jednego dnia.

Wzorce konsumpcji są często powiązane z kosztami wody, które różnią się znacznie między poszczególnymi krajami i regionami.

Cena wody.

Podczas gdy ludzie w rozwiniętych gospodarkach płacą stosunkowo niewielką część swoich dochodów za dostarczanie wody do domów, osoby mieszkające w biedniejszych krajach wydają znacznie więcej.

Statista via WaterAid raport

Dane z WaterAid pokazują, że 60% populacji Papui-Nowej Gwinei nie ma dostępu do bezpiecznej wody, najwyższego wskaźnika w jakimkolwiek kraju. W 2016 r. 50 litrów dostarczonej wody kosztowało 2,61 USD, co stanowi 54% typowego dziennego wynagrodzenia dla pracownika o niskich dochodach.

Jest to porównywalne z Wielką Brytanią, gdzie cała populacja ma dostęp do wody wodociągowej, a ta sama 50-litrowa objętość kosztuje zaledwie 0,10 USD lub 0,1% typowego wynagrodzenia dziennego o niskim dochodzie.

Oprócz kosztów finansowych zakupu bezpiecznej wody, istnieje wiele kosztów związanych z piciem niebezpiecznej wody, a choroby związane z wodą są główną przyczyną śmiertelności dzieci.

Każdego dnia prawie 1000 dzieci umiera z powodu chorób związanych z wodą i chorobami sanitarnymi, zgodnie z UNDP.

Dotychczasowe postępy.

Pomimo ogromnych wyzwań, które pozostały, nastąpił znaczny postęp: 2,6 miliarda ludzi uzyskało dostęp do ulepszonych źródeł wody pitnej od 1990 roku.

Dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych jest szóstym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Cele zrównoważonego rozwoju wyznaczają ambitny zestaw celów, które będą kierować polityką i finansowaniem w ponad 170 krajach do 2030 r.