Uwaga kierowcy! Zmiany w MOT

Uwaga kierowcy! Zmiany w MOT

Od 20 maja 2018 roku zaczną obowiązywać duże zmiany w corocznych przeglądach MOT.

Wyniki przeglądów będą od teraz dzieliły się na trzy kategorie, mianowicie dangerous (niebezpieczne), major (poważne) i minor (niewielkie). Nowa klasyfikacja może sprawić, że test będzie trudniejszy do przejścia.

Jeśli nasze auto otrzyma kategorię dangerous bądź major, automatycznie obleje test. W przypadku wyniku minor test zostanie zaliczony, jednak dane o uchybieniach zostaną odnotowane w certyfikacie MOT.

Przykładowo- jeśli w samochodzie wycieka olej, kwalifikuje się jeszcze do kategorii minor, ale jeśli olej kapie, to auto nie przechodzi testu i otrzymuje kategorię major.

Począwszy od 20 mają filtry cząstek stałych w silnikach dieslów (ang. Diesel particulate filter) też będą podlegać przeglądowi MOT. Jeżeli usunęliśmy filtr lub zbytnio przy nim majstrowaliśmy, nasz samochód nie przejdzie badania. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, w której będziemy mogli udowodnić, że ingerencja w konstrukcje filtru była związana z jego czyszczeniem.