Prowadzenie pojazdu w krajach UE w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy.

Prowadzenie pojazdu w krajach UE w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy.

Niniejsze wskazówki wyjaśniają dodatkowe dokumenty, których będziesz potrzebować, a także swoje prawo jazdy, aby jeździć w UE po 29 marca 2019 roku, jeśli Wielka Brytania odjedzie bez umowy wyjścia.

Do 29 marca 2019 r

Twoje prawo jazdy jest ważne w UE. Tak długo jak posiadasz brytyjskie prawo jazdy, możesz jeździć zarówno w celach zawodowych, jak i rekreacyjnych w całej UE bez innych dokumentów. Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, możesz wymienić brytyjskie prawo jazdy wydane przez DVLA lub przez DVA w Irlandii Północnej w celu uzyskania prawa jazdy z nowego kraju. Nie musisz ponownie zdawać testów na prawo jazdy.

Po marcu 2019 r., Jeśli nie ma umowy.

Twoje prawo jazdy może być już nie ważne samo w sobie podczas jazdy w UE. Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby mieszkać, możesz nie mieć możliwości wymiany prawa jazdy po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Co musisz zrobić?

Jazda w UE

Jeśli nie ma umowy z UE, może być konieczne uzyskanie międzynarodowego zezwolenia na prowadzenie pojazdu w UE (IDP). IDP jest dokumentem, który w przypadku posiadania prawa jazdy oznacza, że ​​będziesz mógł prowadzić poza Wielką Brytanią, w tym w krajach UE. Istnieją różne rodzaje IDP. To, którego potrzebujesz, zależy od kraju, do którego jedziesz. Jeśli obecnie jeździsz poza UE, na przykład w niektórych stanach USA i krajach, w tym w Japonii, możesz już być zmuszony do uzyskania IDP. Za nie posiadanie właściwego IDP możesz zostać ukarany mandatem karnym. Możesz również potrzebować IDP, aby wynająć samochód, gdy jesteś za granicą. W krajach UE obowiązują 2 rodzaje IDP. Każda z nich jest regulowana odrębną konwencją Narodów Zjednoczonych.

Jeden typ podlega Konwencji Genewskiej z 1949 r. O ruchu drogowym.

Drugi typ podlega Konwencji Wiedeńskiej z 1968 r. O ruchu drogowym.

Wersja wymaganego IDP zależy od tego, w którym kraju UE się odwiedzasz i czy jest stroną konwencji z 1949 r. lub z 1968 r. Każdy typ IDP jest ważny przez różny okres. IDP z 1949 roku ważne jest przez 12 miesięcy. Po 28 marca 2019 r. W UE, IDP zostanie uznane w Irlandii, Hiszpanii, na Malcie i Cyprze. IDP z 1968 roku jest ważna przez 3 lata lub przez tyle czasu, ile wasze prawo jazdy jest ważne, w zależności, która data jest wcześniejsza. Wielka Brytania ratyfikowała konwencję z 1968 r. W dniu 28 marca 2018 r., Jako część naszych przygotowań do wyjścia z UE. Konwencja z 1968 r. wejdzie w życie w Wielkiej Brytanii w dniu 28 marca 2019 r.

Po 28 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo, które wydało IDP z 1968 r. zostanie uznane we wszystkich innych krajach UE, a także w Norwegii i Szwajcarii.  Po  29 marca 2019 r., Jeśli odwiedzasz i prowadzisz samochód w kraju UE, na przykład na wakacje, potrzebujesz obu:

  1. Twoje brytyjskie prawo jazdy,
  2. Odpowiedni IDP.

Potrzebujesz obu rodzajów IDP, jeśli odwiedzasz kraje UE objęte różnymi konwencjami, na przykład Francje i Hiszpanie. Potrzebujesz zarówno prawa jazdy, jak i IDP, niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód w celach prywatnych, czy zawodowych.

Uzyskanie IDP

Licencja IDP kosztuje £5,50 . Od 1 lutego 2019 r. rząd rozpocznie wydawanie IDP. Od tej daty będziesz mógł ubiegać się o obie kategorie dokumentów IDP z 1949 i 1968 r. W 2500 urzędach pocztowych w całej Wielkiej Brytanii. Ogłosimy, które oddziały pocztowe będą oferować IDP na początku 2019 roku.

Przeprowadzka do lub zamieszkanie w UE

Jeśli po wyjściu UK z UE przeprowadzisz się do jednego z kraju UE, nie będziesz miał automatycznego prawa na mocy prawa UE do wymiany brytyjskiego prawa jazdy na prawo jazdy danego kraju UE, w którym mieszkasz. W zależności od prawa kraju UE do którego się wybierasz, być może będziesz musiał zdać nowy egzamin na prawo jazdy w tym kraju. Możesz tego uniknąć, wymieniając swoje brytyjskie prawo jazdy na jedno z kraju UE, do którego przeprowadzasz się lub do którego mieszkasz przed 29 marca 2019 r. Posiadacze brytyjskich praw jazdy, którzy to zrobią, będą mogli ponownie wymienić się na brytyjskie prawo jazdy, jeśli wrócą do mieszkania w UK.

Posiadacze prawa jazdy UE, odwiedzający lub mieszkający w Zjednoczonym Królestwie po wyjściu.

Po 29 marca 2019 r. Ustalenia dotyczące posiadaczy licencji UE, którzy odwiedzają lub mieszkają w Zjednoczonym Królestwie, nie ulegną zmianie. Dla odwiedzających, z prawami jazdy z krajów UE lub spoza UE, takich jak USA, Kanada, Serbia, Japonia i Nowa Zelandia będą korzystać z tych samych uzgodnień, co dziś. Wielka Brytania nie wymaga od odwiedzających kierowców, na przykład tych przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii na wakacje lub którzy chcą prowadzić działalność, posiadania oddzielnego IDP, aby zagwarantować uznanie swojego prawa jazdy.

Posiadacze prawa jazdy spoza UE zamieszkali tymczasowo w Wielkiej Brytanii, będą nadal uznawane ich licencję na okres 12 miesięcy, po czym będzie zobowiązany do wymiany prawa jazdy,  Posiadacze prawa jazdy UE mogą korzystać do momentu wygaśnięcia lub do ukończenia 70. roku życia lub do 3 lat po przybyciu do Wielkiej Brytanii. W przypadku posiadaczy prawa jazdy UE, którzy zdali egzamin w UE lub EOG, Wielka Brytania nadal będzie wymieniać licencje tak jak obecnie. Posiadacze prawa jazdy UE, którzy zdali test poza granicami UE lub EOG, mają ograniczenia w zakresie wymiany prawa jazdy, a zatem może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia testu w celu uzyskania brytyjskiego odpowiednika.