Postój w pracy – Twoje prawa w przypadku gdy zostałeś zwolniony z powodu redukcji etatów podczas epidemii Covid-19.

Postój w pracy – Twoje prawa w przypadku gdy zostałeś zwolniony z powodu redukcji etatów podczas epidemii Covid-19.

Kilka milinów pracowników w Wielkiej Brytanii zostało wysłanych na postój przez epidemię Covid-19.Jednakże tutejszy rząd nie pozostawił ludzi bez pomocy oferując firmom dopłaty w wysokości 80% pensji – maksymalnie 2500 GBP na miesiąc.

Ale rodzi się pytanie jakie masz prawa w przypadku redukcji etatów w twojej firmie w przypadku bycia na postoju?

Czy mogę być zwolniony z powodu redukcji etatów ?

Pracownicy pozostający na postoju to tacy, którym firma nie jest w stanie płacić pensji z powodu panującej pandemii. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie zapewnić pracy takiemu pracownikowi. Podczas bycia na postoju lub po nim firma, w której jesteś zatrudniony może Cię zwolnić jednakże twoje prawa pracownicze w żaden sposób nie ulegają zmianie. Także prawa z tytułu redukcji etatów.

Jakie są moje prawa z tytułu redukcji etatów ?

Przedsiębiorstwo winno użyć sprawiedliwej i obiektywnej metody wyboru pracowników przy redukcji etatów:

– wybieranie pracowników z najkrótszym stażem pracy

– zwrócić się z zapytaniem czy ktoś wyraża dobrowolną zgodę na zwolnienie

– rejestr kar jakie pracownikowi zostały nałożone w pracy

– zdolności, kursy, doświadczenie zawodowe w wykonywanej pracy

Twój pracodawca ma pełne prawo do zwolnienia cię z pracy z powodu redukcji etatów jeżeli twoje miejsce pracy przestaje istnieć pomijając powyższe punkty.

Nie można być zwolniony z powodu redukcji etatów w związku z wyznaniem, kolory skóry, orientacją seksualną czy pochodzeniem. Będzie to traktowane wtedy jako niesprawiedliwe zwolnienie.

Jeśli jednak zostałeś zwolniony z powodu redukcji etatów przysługuje Ci termin wypowiedzenia umowy o pracę. Wygląda to następująco:

– Jeden tydzień – jeżeli pracujesz między jednym miesiącem a dwoma latami.

– Jeden tydzień więcej za każdy rok pracy między dwoma a dwunastoma latami.

– Dwanaście tygodnie jeśli pracujesz dwanaście lub więcej lat w danej firmie.

Jak długo mogę być na postojowym ?

Jeśli Twój pracodawca wysłał cię na postojowe musisz być non-stop 3 kolejne tygodnie i może powtórzyć na kolejne i kolejne tygodnie. Na początku wprowadzenia tego projektu był przewidziany do końca czerwca 2020 roku, jednakże Minister Finansów przedłużył do końca października 2020 r.

12 maja 2020 r Minister Rishi Sunak zapowiedział drobne zmiany. Począwszy od sierpnia 2020 roku pracownicy na postoju będą mogli wrócić na niepełny etat do pracy i pracodawcy będą musieli odpowiednio do godzin pracy płacić przez co zapomoga państwowa zmniejszy się.