Pomnik Katyński w USA - Polonia planuje pozew!

Pomnik Katyński w USA - Polonia planuje pozew!

Działacze polonijni ze Stanów Zjednoczonych zapowiadają sądowa obronę Pomnika Katyńskiego. W Jersey City, gdzie stoi monument, mają dziś zostać złożone dwa pozwy w tej sprawie.

Pierwszy pozew ma złożyć w sądzie w Jersey City Komitet Katyński, który organizował i finansował budowę pomnika stojącego przy placu Exchange Place. Komitet jest wspierany przez organizacje polonijne, kluby „Gazety Polskiej” i Rodziny Radia Maryja.

Przy współpracy z amerykańskimi prawnikami, powołując się na rozporządzenia o budowie i lokalizacji pomnika, działacze Komitetu chcą złożyć wniosek o wstrzymanie wszelkich planów jego przeniesienia.

Osobny pozew zamierza w sądzie okręgowym gminy Hudson (która obejmuje Jersey City) złożyć polonijny adwokat Sławomir Platta. Jest on równocześnie organizatorem demonstracji pod Pomnikiem Katyńskim zaplanowanej na najbliższą niedzielę.

Platta żąda wstrzymania potencjalnego przeniesienia pomnika, udostępnienia planów przebudowy Exchange Place oraz ujawnienia korespondencji w sprawie pomnika pomiędzy burmistrzem Stevenem Fulopem oraz deweloperem Mikiem DeMarco, który zarządza projektem rewitalizacji nabrzeża Jersey City.