Opactwo Saint-Germain-des-Prés w Paryżu

Z kościoła St-Sulpice udajemy się do pobliskiego Saint-Germain-des-Prés

Wieża kościoła Saint-Germain-des-Prés

To dawny klasztor benedyktyński, założony przez św. bpa Germana, z którego do dziś zachowały się kościół (XI w.) i pałac opata (XVI w.). Budynki te znajdują się na terenie dzielnicy Paryża o tej samej nazwie.

Klasztor został założony w VI wieku. Był miejscem pochówku królów z dynastii Merowingów panujących w VI i VII wieku. W 1163 papież Aleksander III poświęcił wczesnogotycki chór i kaplice kościoła.

Nawa główna
Nawa główna

2 września 1792 roku przed Saint-Germain-des-Prés doszło do zabójstwa 20 kapłanów katolickich, którzy odmówili złożenia przysięgi na konstytucję cywilną kleru (dokument dotyczył między innymi podporządkowania instytucji Kościoła państwu). To wydarzenie było początkiem masakry wrześniowej 1792 roku, czyli fali samosądów wobec aresztowanych przedstawicieli szlachty i duchowieństwa – w wyniku czego zginęło kilkaset osób. (cytat: paryz.pl)

Ołtarz środkowy
Ołtarz główny

Sklepienie kościoła powstało dopiero w XVII wieku.

Sklepienie krzyża nawy głównej i transeptów
Sklepienie krzyża nawy głównej i transeptów
Sklepienie krzyża nawy głównej i transeptów
Zdobienia kolumn podtrzymujących sklepienie
Zdobienia kolumn podtrzymujących sklepienie

Król Polski Jan II Kazimierz Waza zrzekł się korony po 20 latach rządzenia i abdykował w 1668. Krótko po tym wydarzeniu wyjechał do Paryża (jego żona Ludwika Maria Gonzaga była francuską) i został opatem Saint-Germain-des-Prés. Obejmował ten urząd przez trzy lata, aż do swojej śmierci. W 1676 roku król został pochowany na Wawelu, jednak jego serce znajduje się w kościele Saint-Germain-des-Prés. Króla i opata upamiętnia także specjalny nagrobek i rzeźba (cytat: paryz.pl)

Rzeźba upamiętniająca króla Jana
Tablica pamiątkowa
Kaplica NMP
Kaplica NMP

Adres (pinezka Google Maps): KLIKNIJ TUTAJ