Lista branż zawodowych objęta priorytetem zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie pandemii.

Lista branż zawodowych objęta priorytetem zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie pandemii.

Departament Edukacji opublikował listę „kluczowych pracowników”, których dzieci otrzymają pierwszeństwo w szkole podczas ogólnych zamknięć z powodu koronawirusa. Szkoły proszone są o kontynuowanie opieki nad pewną liczbą dzieci, ale będą zamknięte dla większości od poniedziałku 23 marca.

Cała idea tego projektu jest by kluczowe branże, zawody mogły wciąż pracować podczas tego jakże ciężkiego okresu jakim jest walka z wirusem Covid-19. Zapewnienie opieki dla dzieci tych rodziców jest absolutnym priorytetem zapewniającym szerokiej społeczności, obywatelom tego kraju normalne funkcjonowanie i uniknięcie zapaści podczas pandemii.

Lista zawodów/branż:

Zdrowie i opieka społeczna.

Pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, tacy jak lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, a także personel pomocniczy i specjalistyczny w sektorze opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Ponadto obejmuje to osoby pracujące w łańcuchach dostaw, w tym producentów i dystrybutorów leków i środków ochrony indywidualnej.

Edukacja i opieka nad dziećmi.

Przedszkola, personel dydaktyczny i pracownicy socjalni.

Usługi publiczne.

Osoby zobowiązane do kierowania wymiarem sprawiedliwości, personel religijny, a także osoby odpowiedzialne za pochówki zmarłych a także dziennikarze nadający programy publiczne.

Samorząd lokalny i instytucje państwowe.

Zawody administracyjne niezbędne do skutecznego dostarczenia odpowiedzi na Covid-19 lub świadczenia podstawowych usług publicznych, w tym wypłaty świadczeń.

Żywność.

Osoby zaangażowane w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, sprzedaż i dostawę żywności.

Bezpieczeństwo publiczne i ogólnonarodowe.

Policja, personel pomocniczy, personel cywilny Ministerstwa Obrony i personel sił zbrojnych, straż pożarna i ratownicza oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic, więzienia i sądów.

Transport.

Ci, którzy utrzymają powietrzne, wodne, drogowe i kolejowe środki transportu pasażerskiego i towarowego podczas działania Covid-19.

Usługi komunalne, komunikacyjne i finansowe.

Personel niezbędny do prowadzenia działalności związanej z ropą, gazem, elektrycznością, wodą i kanalizacją. Personel w cywilnym sektorze jądrowym, chemicznym i telekomunikacyjnym. Osoby świadczące usługi pocztowe i pracujące nad zapewnieniem podstawowych usług finansowych.

Jeżeli pracujesz w któreś z branż a nie masz opieki nad swoimi dziećmi skontaktuj się z przedszkolem/szkołą w celu uzyskania konkretnych informacji.