Korzystanie z kart do dekoderów satelitarnych przeznaczonych dla odbiorców w UE od 1 stycznia 2021 r

Korzystanie z kart do dekoderów satelitarnych przeznaczonych dla odbiorców w UE od 1 stycznia 2021 r

Klienci, którzy mają dostęp do programów za pośrednictwem usług nadawania satelitarnego UE, aby uniknąć opłat za usługę w Wielkiej Brytanii, będą musieli przestać działać od 1 stycznia 2021 r.

Stosowanie dekoderów satelitarnych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Używanie urządzeń do dekodowania telewizji satelitarnej przeznaczonych dla odbiorców w UE w celu uzyskania dostępu do programu zawartego w audycji realizowanej z Wielkiej Brytanii w celu uniknięcia opłaty związanej z programem stanie się przestępstwem. Dzieje się tak już w przypadku dekoderów satelitarnych przeznaczonych dla odbiorców spoza UE. Jeśli robisz to w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał:

  • zaprzestać używania unijnych dekoderów satelitarnych, aby uniknąć popełnienia przestępstwa
  • zamiast tego rozważ zakup odpowiedniego pakietu satelitarnego w Wielkiej Brytanii, aby móc oglądać programy.

Używanie dekoderów UE do celów innych niż unikanie opłat dla nadawców.

Zmiana nie będzie miała wpływu na tych, którzy używają unijnych urządzeń dekodujących w celu uzyskania dostępu do programów zawartych w audycjach w Wielkiej Brytanii w celach innych niż uniknięcie opłat. Na przykład emigranci mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy używają urządzeń dekodujących przeznaczonych dla odbiorców w UE do oglądania programów w ich języku ojczystym, nie są i nie będą objęci przestępstwem z sekcji 297, pod warunkiem, że nie mają zamiaru uniknąć jakichkolwiek opłat związanych z odbiorem programów.


Podstawa.

Nadawcy satelitarni często ograniczają swoje programy na zasadzie terytorialnej i za opłatą, szyfrując swoje transmisje. Aby uzyskać dostęp do audycji, konsumenci kupują lub wynajmują „urządzenia dekodujące” (takie jak dekodery), które konwertują zaszyfrowane transmisje do postaci nadającej się do oglądania. Nielegalne (na przykład sklonowane) urządzenia dekodujące lub urządzenia dekodujące przeznaczone do użytku w innym kraju są czasami używane w celu uzyskania dostępu do programów, które są w inny sposób dostępne za pośrednictwem legalnej usługi nadawczej w Wielkiej Brytanii. Sekcja 297 ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach z 1988 r. (CDPA - Copyright, Designs and Patents) uznaje to za przestępstwo, jeśli zostanie popełnione nieuczciwie, aby uniknąć wniesienia opłaty na rzecz brytyjskiego nadawcy. W 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że art. 297 nie powinien mieć zastosowania, jeżeli uniemożliwia on mieszkańcom Wielkiej Brytanii korzystanie z legalnych urządzeń dekodujących przeznaczonych do użytku w innym miejscu w UE, nawet jeśli robią to, aby uniknąć opłaty za odpowiednie usługi nadawcze w Wielkiej Brytanii. Dzieje się tak, ponieważ takie ograniczenie jest niezgodne ze „swobodą usług” UE, przewidzianą w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


Co się zmienia?

Rząd nie stosuje przepisów dotyczących swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu usług od 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji na temat swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług można znaleźć w rozporządzeniach z 2019 r. ->kliknij tu<- W sprawie swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu usług (wyjście z UE). W ramach tych zmian istniejące ograniczenie dotyczące przestępstwa określone w sekcji 297 CDPA zniknie. Używanie urządzeń do dekodowania przekazów satelitarnych przeznaczonych dla odbiorców w UE w celu uzyskania dostępu do programu zawartego w programie nadawanym z Wielkiej Brytanii z zamiarem uniknięcia opłat stanie się przestępstwem. Zmiana ta nie osłabi ani nie zmieni w żaden sposób nielegalności nielegalnych urządzeń dekodujących w przypadku czynów określonych w sekcji 297 (na przykład sklonowanych, podrobionych lub skradzionych urządzeń dekodujących).

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.gov.uk/guidance/use-of-satellite-decoder-cards-intended-for-eu-audiences-after-the-transition-period?fbclid=IwAR0Vcd-Es9Q-n3CGvTNYgiVYX4g7ouqjbRpEhzzOSdNsJEzneySk1os3E6E

Dbamy o publikacje rzetelnych informacji, używając źródeł oficjalnych wychodząc na przeciw szerzącym się tzw. "fake newsów" w internecie.
magnifying-glass-1607160_1280