Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu

Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu

Brexit – podróżowanie z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r”

Obywatele polscy będą mogli podróżować do tego kraju na podstawie ważnego dowodu osobistego do 31 grudnia 2020 r. niezależnie od tego, czy umowa określająca warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo zostanie podpisana – informują władze brytyjskie.

Dokument określający politykę Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii jest dostępny na brytyjskich stronach rządowych:

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi praw obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie po planowanym Brexicie:

https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en”