Dzieci z Domów Dziecka zostały same!!! Ty możesz im Pomóc!

Dzieci z Domów Dziecka zostały same!!! Ty możesz im Pomóc!

Alarmujemy o pilną Pomoc dla dzieci  z Domów Dziecka na Ukrainie!!!W pieczy rodzinnej, organizowanej m.in. przez SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie wychowuje się 46 tys. dzieci. Szacowaliśmy, że 16 tys. z nich będzie potrzebowało pilnej pomocy. Jest również 98 tys. dzieci pod opieką pieczy instytucjonalnej, tj. w domach dziecka, obecnych na całym terenie Ukrainy.SOS Ukraina alarmuje, że WIELE DZIECI Z DOMÓW DZIECKA ZOSTAŁO OBECNIE BEZ JAKIEJKOLWIEK OPIEKI ZE STRONY DOROSŁYCH!

Wychowawcy opuścili podopiecznych, bo walczą na froncie, lub ewakuowali się ze swoimi rodzinami. SOS Ukraina pilnie organizuje wolontariuszy i środki, aby zapewnić opiekę dzieciom pozostawionych przez wychowawców w domach dziecka. Finansowo wspierać ich będzie SOS Children’s Villages International oraz SOS Wioski Dziecięce w Polsce. POTRZEBNA JEST KAŻDA POMOC W TEJ KRYTYCZNEJ SYTUACJI! Musimy ratować dzieci, które nie mają nikogo!Jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci z rodzin zastępczych SOS Ukraina są ze swoimi opiekunami i rodzicami zastępczymi oraz otrzymują nieprzerwane wsparcie ze strony specjalistów SOS.

Przesyłam numer konta do wpłaty.
SWIFT CODE: PKOPPLPW
IBAN: PL07124062471111000049750683
Tytuł wpłaty: SOS Ukraina
KATARZYNA PUŁAWSKA
p.o. Dyrektor ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji/
Acting Director of Fundraising and Promotion
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Ul. Niedźwiedzia 39
02-737 Warszawa
Tel.:  22 460 92 50
Kom.: 734 420 477
VOIP: 14144
katarzyna.pulawska@sos-wd.org
www.wioskisos.org