Dyżur Paszportowy w Carlisle

DYŻUR PASZPORTOWY W CARLISLE

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2022 r. (sobota)

odbędzie się dyżur paszportowy  w mieście Carlisle w hrabstwie Cumbria

MIEJSCE DYŻURU:

St Cuthbert's Catholic Primary School

Victoria Road, CA1 2UE, Carlisle

W tym dniu przyjmowane będą wnioski na wszystkie rodzaje paszportów.

Zapisy na wizyty paszportowe będą możliwe tylko poprzez platformę:

https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Miejsca na wizyty zostaną udostępnione 27 września 2022 r. (wtorek) o godz.

9:00 (należy wybrać kolejno: kraj, placówkę oraz rodzaj wizyty: Wielka Brytania, Carlisle, wizyta paszportowa)

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Manchesterze zastrzega sobie prawo                   do odwołania dyżuru bez podania przyczyny.

OPŁATY

Opłaty konsularne w sprawach paszportowych będą przyjmowane wyłącznie             w postaci Postal Order wystawionym na „Polish Consulate in Manchester”, który należy zakupić na poczcie przed spotkaniem.

UWAGA: Nie będzie możliwości wniesienia opłaty gotówką lub kartą.

Wysokość opłat:

-   paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 93 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza – 278 GBP),

-   paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) – 47 GBP,

-   paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 30 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej – 177 GBP),

-   pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka – 26 GBP.

KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW

Do wniosku należy również dołączyć zaadresowaną kopertę „Next Day Special Delivery”, opłaconą (paid up to 100g – dla 2 paszportów lub paid up to 500g – dla większej liczby paszportów) oraz wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Kopertę „Next Day Special Delivery” należy zakupić na poczcie przed spotkaniem  z konsulem.

WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu:

https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/informacje-konsularne

Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.