Dyżur Konsularny w Carlisle

Dyżur Konsularny w Carlisle

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2019 r. (sobota)

w godzinach 9-18:00 odbędzie się dyżur konsularny w Carlisle.

MIEJSCE DYŻURU:

St Cuthbert’s Catholic Primary School

Victoria Road, Carlisle, CA1 2UE

(Informacja dla osób przyjeżdżających na dyżur samochodem: w miejscu gdzie odbędzie się dyżur są do dyspozycji miejsca parkingowe).

W tym dniu przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów – dla dzieci i dorosłych.

Jednocześnie informujemy, że miejsca na platformie e-konsulat na wizytę podczas dyżuru konsularnego w Carlisle zostaną udostępnione w niedzielę 27 października br. o godz. 15:00.

OPŁATY

Opłaty paszportowe w trakcie dyżuru będą przyjmowane tylko i wyłącznie w postaci postal order wystawionego na „Consulate General of the Republic of Poland in Manchester” na kwotę równoważną opłacie za paszport.

UWAGA: Nie będzie możliwości wniesienia opłaty gotówką lub kartą.

Wysokość opłat za paszport:

  • paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 88 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza – 262 GBP),
  • paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) – 44 GBP,
  • paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 28 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej – 167 GBP),
  • pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka 24 GBP.

KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW

Do wniosku należy również dołączyć „kopertę next day special delivery”, opłaconą (paid up to) lub z naklejonym znaczkiem special delivery i poprawnie zaadresowaną, w której zostanie przesłany gotowy paszport.

Zarówno opłatę w postaci postal order”, jak również „kopertę next day special delivery” należy zakupić na poczcie przed spotkaniem z konsulem.

WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu www.manchester.msz.gov.pl w zakładce INFORMACJE KONSULARNE. Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.