Czy warto wysłać dziecko do szkoły muzycznej? Korzyści z czynnego muzykowania.

Czy warto wysłać dziecko do szkoły muzycznej?
Korzyści z czynnego muzykowania.

Wszyscy wiemy jak ogromny potencjał kryje się w dzieciach. Rolą rodziców i otoczenia jest wspomaganie ich rozwoju. Często zastanawiamy się jak najlepiej stymulować ten rozwój, żeby zapewnić dziecku dobry start w przyszłość.

Wiemy, że jedna trzecia naszej pamięci ma uwarunkowanie genetyczne i na to nie mamy wpływu. Jednakże dwie trzecie zależą od nas samych, od tego jak naszą pamięć rozwijamy. Tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak zła czy słaba pamięć, jest tylko pamięć niewytrenowana. W każdym dziecku drzemie ogromny potencjał i tutaj ważna jest rola rodziców, żeby ten potencjał właściwie rozwinąć.

W jaki sposób nauka muzyki wpływa na nasze dzieci?

Liczne badania dowodzą, że dzieci, które wcześnie i intensywnie zajmują się muzyką, szczególnie grą na instrumentach, są bardziej inteligentne niż dzieci, które takiej szansy nie miały. Czynne uprawianie muzyki jest czynnością, która stymuluje najwięcej ośrodków w obydwu półkulach mózgowych jednocześnie. Prowadzi to do powstawania większej ilości połączeń nerwowych. A im więcej ich jest, tym lepiej pracują wszystkie ośrodki mózgowe.

Wiadomo, że prawa półkula odpowiedzialna jest za myślenie abstrakcyjne, uczucia, postrzeganie przestrzeni, poczucie piękna i wrażliwość, natomiast lewa – za myślenie analityczne, syntezę oraz wnioskowanie. Zauważono, że aktywna gra na instrumentach czy komponowanie pobudza jednocześnie obydwie półkule mózgowe dzięki czemu w działaniach lewej bierze udział kreatywna prawa, w działaniach prawej – analityczna lewa. Zachodzi wtedy proces synchronizacji obu półkul i równomiernego ich rozwoju w przeciwieństwie do rozwijania tylko jednej z nich, np. poprzez nauczanie tylko przedmiotów ogólnych. W rezultacie kształtuje się młody człowiek z ponad przeciętnymi zdolnościami do logicznego, analitycznego myślenia i szybkiego kojarzenia faktów, a jednocześnie wrażliwy i kreatywny.

Korzyści wynikające z nauki muzyki nie będą widoczne po pierwszych kilku zajęciach. Jak każdy proces, wymaga to czasu i cierpliwości, żeby długotrwałe, pozytywne skutki uzewnętrzniły się.

Dzieci systematycznie uczęszczające na zajęcia muzyczne są lepiej zorganizowane i potrafią efektywniej wykorzystywać czas. Mają większą motywację do pracy, lepszą koncentrację i samodyscyplinę. Mają też większe poczucie indywidualnego traktowania co powoduje, że mniej ulegają wpływom grupy a bardziej rozwijają swoje cechy indywidualne. Poznają swoje możliwości i odnajdują odpowiednie dla siebie metody pracy. Nie bez znaczenia jest obcowanie z muzyką na najwyższym poziomie artystycznym. Rozbudzona w dzieciństwie wrażliwość, wyobraźnia i umiejętność postrzegania będą bardzo pomocne w dorosłym życiu, bez względu na rodzaj wybranej kariery zawodowej.

Przy obecnym rozwoju wiedzy i zaawansowaniu technologii potrzebna jest coraz ściślejsza specjalizacja zawodowa. Liczy się umiejętność szybkiego zapamiętywania, kojarzenia faktów, efektywna organizacja pracy, kreatywność i wrażliwość.

Podczas rekrutacji na rozmaite stanowiska coraz chętniej zwraca się uwagę na to czy kandydat czynnie zajmował się muzyką. Zauważono bowiem, że osoby takie wykazują się w pracy wyższym poczuciem własnej wartości, większą zdolnością do samokrytyki i umiejętnością pracy pod presją. Posiadają one również umiejętność szybszego rozwiązywania nieprzewidzianych problemów i dostosowania się do nagle zmieniającej się sytuacji. Wszystkie te cechy doskonale kształtują się podczas procesu edukacji muzycznej, której częścią jest ocenianie zdobytych przez ucznia umiejętności i prezentowanie ich przed szeroką rzeszą słuchaczy. Wzmacniają się również cechy osobowościowe, takie jak elokwencja, kreatywność, wytrwałość i silna wola.

Dzieci, które osiągnęły już minimalny poziom umiejętności gry na instrumencie potrzebny do samodzielnego wykonania utworu mają przyjemność i satysfakcję z muzykowania. Jeszcze więcej przyjemności dostarcza muzykowanie zespołowe. Pojawia się element współpracy w grupie, odpowiedzialność za zbiorowe wykonanie utworu. Stres związany z odpowiedzialnością rozkłada się na całą grupę. Młodzi ludzie uczą się doceniać cudzy trud włożony w pracę nad wspólnym projektem i cieszyć się z osiągnięć kolegów. Sukcesy innych mobilizują do dalszego wspólnego wysiłku a nie do zazdrości i nienawiści.

Polonez Music School jest szkołą, która powstała z potrzeby przekazania młodemu pokoleniu wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas pracy w zawodzie muzyka. Natomiast unikalny charakter i sposób podejścia do zagadnienia nauczania muzyki wynika z naszych osobistych doświadczeń i metod wypracowanych podczas procesu muzycznej edukacji sześciorga naszych dzieci.

Niejednokrotnie widzieliśmy jaki potencjał kryje się w młodych ludziach i mieliśmy świadomość tego, że jeżeli tylko pozwolić im odpowiednio się rozwijać to efekty nauki mogą być zaskakująco dobre.

Trzeba tylko wyzwolić w uczniach indywidualny potencjał, oparty na ich własnej osobowości.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas nauczania w

środowiskach kulturowych Polski i Wielkiej Brytanii pozwoliły na stworzenie szkoły dającej doskonałe podstawy w dziedzinie nauki muzyki i rozwoju osobowego młodego człowieka. Kładziemy ogromny nacisk na indywidualność każdego ucznia dostosowując zajęcia do osobowości, rodzaju zainteresowań, możliwości dziecka i indywidualnego tempa nauki. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystujemy nowoczesną technologię. Tworzymy wielką rodzinę artystyczną, której każdy uczeń jest integralna częścią i gdzie każdy z nich może poczuć się artystą.

Oprócz nauki gry na instrumentach, śpiewu, teorii muzyki, elementów kompozycji i aranżacji, angażujemy naszych uczniów do wspólnych projektów na żywo i online. Stanowią one nie tylko sposób na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności muzycznych, ale dodatkowo wprowadzają elementy nauki dykcji, gry zespołowej, aktorstwa czy tańca.

Efekt końcowy pracy nad projektami można zobaczyć na naszej stronie Facebook oraz szkolnym kanale YouTube. Oczywiście organizujemy też wspólne koncerty na żywo dające młodym artystom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed realną publicznością. Corocznym punktem programu jest najbardziej lubiany koncert kolęd. Przygotowując się do tego wydarzenia nasi uczniowie poszerzają wiedzę o kulturze i tradycji polskiej.

Staramy się promować język i kulturę polską, dlatego zajęcia dla dzieci polskojęzycznych odbywają się w języku ojczystym. Chętnie sięgamy po utwory rodzimych kompozytorów, aby zapoznać młodzież z bogata polską literatura muzyczną.

Współpracujemy z Ambasadą RP w Londynie, Polskim Instytutem Kulturalnym w Londynie, Instytutem Szekspira w Stratford upon Avon i Polską Szkołą Sobotnią w Redditch.

Wypracowaliśmy znakomite metody nauczania zdalnego (online), co początkowo było wymuszone obecną sytuacją pandemiczną. Metody te bardzo dobrze sprawdziły się podczas kilkumiesięcznej pracy z naszymi uczniami. Opierając się na tym doświadczeniu postanowiliśmy wprowadzić możliwość nauki zdalnej na stałe, dla osób mieszkających zbyt daleko, żeby dojeżdżać na zajęcia stacjonarne, które odbywają się w Redditch i w Banbury.

Oferujemy indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zajęcia grupowe z teorii. Zajęcia zespołów kameralnych i orkiestrowe odbywają się tylko na żywo. Realizujemy projekty artystyczne. Nasz ostatni projekt, Muzyczny Kalendarz Adwentowy, został zrealizowany w trybie pracy zdalnej. Serdecznie zapraszamy do oglądania na stronie Facebook: Polonez Music School.

Oczywiście istniejemy również w środowisku lokalnym, brytyjskim, na przykład przygotowując uczniów do egzaminów muzycznych przeprowadzanych przez ABRSM.

Zapraszamy do nas dzieci od piątego roku życia, młodzież a także dorosłych.

Nasza kadra nauczycielska to absolwenci wiodących brytyjskich uczelni: Royal College of Music, Royal Academy of Music, Royal Northen College of Music, Royal Birmingham Conservatoire oraz rodzimego Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych projektów na szkolnej stronie Facebook. Pytania i zgłoszenia nowych uczniów prosimy kierować do nas przez:

e-mail: polonezmusicschool@gmail.com

telefon: 07380 245 003

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/polonezmusicschool