Czy posiadasz ważny biometryczny paszport polski ?

Czy posiadasz ważny biometryczny paszport polski ?

Polska ambasada w Wielkiej Brytanii apeluje do Polaków o jak najszybsze wyrabianie polskich paszportów biometrycznych. Jest to niezwykle ważne w związku ze zbliżającym się Brexitem.

Polska placówka w Londynie wezwała polskich imigrantów do składania wniosków o wydanie paszportu już teraz, aby uniknąć kolejki przed Brexitem.

Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Polacy powinni postarać się o paszport biometryczny, który nie tylko może okazać się konieczny podczas przekraczania brytyjskiej granicy, ale również ułatwi rejestrację w Home Office.

Zgodnie z planem, Polacy po Brexicie będą musieli ubiegać się o status osoby osiedlonej tzw. „settled status”.

„Jednym z kryteriów procedury rejestracji będzie potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy poprzez przedłożenie dokumentu – dowodu osobistego bądź paszportu. Paszport biometryczny będzie można zeskanować przy pomocy aplikacji, natomiast dowód osobisty będzie musiał zostać przesłany pocztą tradycyjną, ponieważ ani dowód osobisty ani paszport tymczasowy nie posiadają cech biometrycznych. Dlatego też dla Państwa wygody sugerujemy złożenie wniosku paszportowego w najbliższym czasie” -informuje na swojej stronie internetowej polska ambasada.

Informujemy, że została zniesiona właściwość terytorialna konsulatów w Wielkiej Brytanii w związku z tym, Polacy zamieszkujący na terenie Cumbrii mogą zgłaszać się zarówno do konsulatów w Manchesterze czy Edynburgu.

Posiadanie biometrycznego paszportu ułatwi więc wielu Polakom nie tylko rejestrację w brytyjskim MSW, ale również podróżowanie.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszportem biometrycznym nazywa się taki dokument tożsamości, którego odczytanie jest możliwe z użyciem przeznaczonych do tego urządzeń elektronicznych i optycznych. Za standardy paszportów biometrycznych odpowiada Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Od standardowego dokumentu różnią się w szczególności posiadaniem specjalnych danych biometrycznych, na podstawie których można dokonać identyfikacji indywidualnych cech ciała każdego człowieka, na przykład linii papilarnych, wzoru siatkówki oka, układu twarzy. Są one niepowtarzalne i w związku z tym dzięki nim można dokładnie określić tożsamość człowieka, który posługuje się danym dokumentem.

Dane te zapisywane są w niewielkim chipie EEPROM o pojemności 32 kilobajtów umieszczonym w dokumencie oraz dodatkowo w kartotekach i bazach danych urzędów. Chip ten znajduje się w okładce paszportu – można wyczuć go, ponieważ w tym miejscu jest ona sztywniejsza, niemniej jednak nie należy zginać okładki w tym miejscu – w ten sposób można uszkodzić chip.

Stosowanie paszportów biometrycznych

Głównym celem wprowadzenia paszportów biometrycznych było uproszczenie czasochłonnej obsługi pasażerów związanej z przekraczaniem granic i dokładnej identyfikacji posiadacza paszportu. W ten sposób pracownicy Służby Granicznej nie muszą każdorazowo wprowadzać do komputera danych, ale mogą po prostu zeskanować paszport. Ze względu na obecność chipu dodatkowo podwyższono bezpieczeństwo samego dokumentu, ponieważ jego sfałszowanie jest trudniejsze.

W Polsce paszporty biometryczne zaczęły być stosowane w 2006 roku. Wprowadzenie nowego wzoru było związane z wymogami Unii Europejskiej. Produkuje je Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, natomiast dane posiadaczy dokumentów są umieszczane w nich w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Stosowane obecnie w Polsce paszporty tego rodzaju identyfikują właściciela na podstawie odcisku palca oraz układu jego twarzy. Dane te zapisywane są w wersji elektronicznej w chipie dokumentu.

Procedura ubiegania się o paszporty biometryczne jest analogiczna do tej dotyczącej paszportów standardowych. Paszport 10-letni przeznaczony jest dla obywateli Rzeczypospolitej Polskie od 13. roku życia, poniżej tej granicy wiekowej wydawane są paszporty 5-letnie. Oprócz wniosków i innych wymaganych dokumentów dostarczyć odpowiednie zdjęcie paszportowe, na miejscu pobierane są odciski palców.

Zatem dzięki paszportom biometrycznym można znacznie podwyższyć bezpieczeństwo – nie są one tak łatwe w fałszowaniu i nie mogą posługiwać się nimi osoby niepowołane. W dobie zagrożeń terrorystycznych, które to głównie przyczyniły się do szybkiego rozwoju systemów zabezpieczeń na lotniskach, to podstawowy element ochrony.

Jeżeli Twój paszport posiada taki znaczek na pierwszej stronie oznacza to, że jesteś już posiadaczem paszportu biometrycznego.