Brexit: siedem rzeczy zmienia się od stycznia 2021 r.

Brexit: siedem rzeczy zmienia się od stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia swobodny przepływ osób, towarów i usług między Wielką Brytanią a UE zakończy się. Oznacza to znaczne różnice w sposobie życia, pracy i podróży ludzi. Oto niektóre z najważniejszych rzeczy, które się zmieniają.

1. Europejskie przepisy dotyczące podróży ulegają zmianie Od stycznia obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli podróżować bez wizy do krajów strefy Schengen tylko przez 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie (dotyczy to większości krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Ponadto będziesz musiał:

  • Mieć ważny paszport na co najmniej sześć miesięcy, z wyjątkiem podróży do Irlandii.
  • Posiadać ubezpieczenie podróżne z ochroną zdrowia. Twoja obecna karta EKUZ będzie ważna do daty wygaśnięcia i zostanie w przyszłości zastąpiona nowym systemem, ale rząd nadal zaleca wykupienie ubezpieczenia podróżnego z ochroną zdrowia.
  • Upewnij się, że sprawdziłeś opłaty roamingowe u swojego operatora komórkowego, ponieważ gwarancja bezpłatnego roamingu dobiegnie końca.
  • Uzyskać świadectwo zdrowia zwierząt od weterynarza co najmniej 10 dni przed podróżą - jeśli podróżujesz ze swoim zwierzakiem - w tym z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. Obecny unijny system paszportów dla zwierząt domowych nie będzie już obowiązywał.
  • Podczas kontroli granicznej korzystaj z oddzielnych pasów ruchu dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii. Co istotne, z powodu pandemii Covid podróżni z krajów spoza UE - w tym Wielkiej Brytanii - nie będą w tej chwili mogli odwiedzić UE, z wyjątkiem kilku istotnych powodów.

2. Zakupy wolnocłowe wracają. Kiedy Wielka Brytania była członkiem UE, wolno było przywozić nieograniczone ilości alkoholu i tytoniu z kraju UE bez płacenia cła na granicy, o ile cło zostało zapłacone w kraju, w którym je kupiłeś, i możesz udowodnić to było na twój własny użytek.

Od 2021 r. Zakupy bezcłowe będą dostępne dla osób podróżujących do UE, chociaż od teraz będą obowiązywały ograniczenia co do kwoty, jaką można wwieźć bez cła z UE, podobnie jak w przypadku osób przybywających z krajów spoza UE. Wzrośnie jednak dozwolona ilość bezcłowego tytoniu i alkoholu. Będziesz mógł więc np. Przywieźć 18 litrów wina niegazowanego i 42 litry piwa.


3. Zasady zmieniają się dla obywateli Wielkiej Brytanii, którzy chcą przenieść się do UE Jeśli mieszkasz już w kraju UE, będziesz objęty pewnymi zabezpieczeniami na mocy umowy o wystąpieniu. Ale nawet wtedy powinieneś sprawdzić specyficzne zasady tego kraju. Być może będziesz musiał zarejestrować się lub ubiegać się o rezydenturę, uzyskać nowe dokumenty lub spełnić określone wymagania - na przykład mieć pracę. Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający we Francji będą musieli uzyskać nowe pozwolenia na pobyt.

Jeśli planujesz przenieść się do UE w 2021 r., Nie będziesz już mieć automatycznego prawa do mieszkania, pracy, nauki lub przejścia na emeryturę. Będziesz potrzebować wizy, jeśli wybierasz się tam z innego powodu niż turystyka. Zasady będą zależeć od kraju, do którego chcesz się przeprowadzić, i przyczyny przeprowadzki. Powinieneś sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, do którego zamierzasz się przenieść. Osoby planujące przeprowadzić się do Irlandii w większości pozostaną niezmienione.


4. W Wielkiej Brytanii obowiązują nowe zasady dla obywateli UE Jeśli jesteś obywatelem UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. - lub pochodzisz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii - Twoje prawa pozostają takie same do 30 czerwca 2021 r. Ale powinieneś sprawdzić, czy możesz zostać po tym. Jeśli masz „pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony” lub „zezwolenie na wjazd na czas nieokreślony” do Wielkiej Brytanii, nie musisz nic robić. Jeśli tego nie zrobisz, musisz złożyć wniosek o unijny program osiedleńczy lub zostać obywatelem Wielkiej Brytanii, jeśli się kwalifikujesz. Ponownie, ze względu na wspólny obszar podróży, prawa obywateli Irlandii nie ulegną zmianie.


5. Pojawi się nowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii Od stycznia będzie obowiązywał nowy system punktowy dla obcokrajowców (z wyjątkiem obywateli Irlandii) chcących przenieść się do Wielkiej Brytanii. Rząd twierdzi, że będzie równo traktował obywateli UE i spoza UE i będzie dążył do przyciągnięcia ludzi, którzy mogą wnieść swój wkład w gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Osoby, które chcą przenieść się do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, zamieszkania lub nauki, będą musiały złożyć wniosek o wizę i zapłacić za nią. Wystąpienie o wizę studencką spoza Wielkiej Brytanii będzie kosztować 348 GBP lub 475 GBP za przedłużenie lub zmianę wizy studenckiej z terytorium Wielkiej Brytanii. Ubieganie się o wizę jako robotnik wykwalifikowany kosztuje od 610 GBP do 1408 GBP na osobę - chyba że osoba posiada umiejętności, których w kraju brakuje. Osoby ubiegające się o wizy będą również musiały uiścić opłatę zdrowotną w wysokości 624 GBP na osobę rocznie, chyba że są pracownikami służby zdrowia.


6. Jeśli chcesz kupować lub sprzedawać z UE, sprawy stają się trudniejsze. Wielka Brytania i UE uzgodniły, że nie będzie żadnych podatków od towarów, które będą przekraczać granice, ani ograniczeń dotyczących ilości towarów, którymi można handlować. Jednak handlowcy w Anglii, Walii i Szkocji (w przypadku Irlandii Północnej, patrz poniżej) będą musieli składać zgłoszenia celne tak, jakby mieli do czynienia z krajami w innych częściach świata - oznacza to dużo papierkowej roboty.

Niektóre produkty, w tym rośliny, żywe zwierzęta i niektóre produkty spożywcze, będą również wymagały specjalnych pozwoleń i certyfikatów. Inne będą musiały zostać oznaczone w określony sposób. Nie będzie już automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych - ludzie będą musieli sprawdzać przepisy każdego kraju, aby upewnić się, że ich kwalifikacje są nadal uznawane. I chociaż rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się opóźnić - o sześć miesięcy - wprowadzenie pełnej kontroli, UE będzie przeprowadzać kontrole od 1 stycznia. Chociaż handel z UE stanie się trudniejszy, Wielka Brytania może swobodnie negocjować własne umowy handlowe z innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone. Zwolennicy Brexitu twierdzą, że na dłuższą metę przyniesie to korzyści gospodarce, chociaż krytycy twierdzą, że ważniejsze jest pozostanie blisko UE.


7. Irlandia Północna staje się wyjątkiem Wielka Brytania i UE zgodziły się zachować całkowicie, ale niewidoczną granicę, bez punktów kontrolnych, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii (która pozostaje w UE). Irlandia Północna będzie nadal przestrzegać wielu przepisów UE, co oznacza, że ​​ciężarówki mogą nadal przekraczać granicę bez konieczności przeprowadzania kontroli. Konieczne będą jednak pewne nowe kontrole niektórych towarów przybywających do Irlandii Północnej z pozostałej części Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).

Produkty spożywcze - takie jak mięso, ryby i jajka - będą musiały zostać sprawdzone, aby upewnić się, że są zgodne z normami UE. Jednak w celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń supermarkety otrzymają początkowy trzymiesięczny „okres karencji”, podczas którego przepisy nie będą egzekwowane w odniesieniu do żywności, którą przywożą do Irlandii Północnej. Niektóre produkty mięsne będą miały dłuższy, sześciomiesięczny okres karencji. To, co wydarzy się po tym okresie, jest niejasne i będzie przedmiotem przyszłych negocjacji. Osiągnięto również porozumienie w sprawie zniesienia ceł - dodatkowych opłat na towary - w przypadku większości handlu między Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią) a Irlandią Północną. Niemniej jednak od 1 stycznia wymagane będą nowe dokumenty, a firmy będą musiały być gotowe na zmiany.