J.J

Założyciel i redaktor serwisu cumbria.pl (2008). Przewodniczący Polonijnego Stowarzyszenia Vistula. Członek ZHP Wielka Brytania oraz Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.