95 procent punktów gastronomicznych w Carlisle jest bezpiecznych.

95 procent punktów gastronomicznych w Carlisle jest bezpiecznych.

Zdecydowana większość punktów gastronomicznych w Carlisle jest albo zadowalająca, albo lepsza.

System oceny higieny żywności – obejmujący wszystkie firmy, które serwują żywność i napoje dla ludności – pokazuje, że 95 procent osób w mieście otrzymuje ocenę „ogólnie zadowalającą” lub wyższą.

Urzędnicy ds. Zdrowia w radzie miejskiej oceniają wszystkie punkty sprzedaży żywności bezpośrednio dla ludności. Są to restauracje, puby, kawiarnie, restauracje na wynos, food trucki lub stragany, stołówki, hotele, supermarkety, szkoły, szpitale i domy opieki.

Każdy z nich otrzymuje ocenę higieniczną od 0 – wskazując, że konieczna jest pilna poprawa – do pięciu, bardzo dobrze. A 95 procent punktów sprzedaży w Carlisle otrzymuje ocenę 3, czyli ogólnie satysfakcjonującą lub wyższą.

Chris Southward, szef ds. środowiska i transportu w radzie miejskiej, zauważył: „Badania pokazują, że higiena żywności podczas jedzenia jest najważniejszym brytyjskim problemem bezpieczeństwa żywności.

„Jesteśmy więc bardzo zadowoleni, że większość naszych lokalnych firm spożywczych ma rating trzech lub więcej.”

Angela Towers, szefowa zespołu ds. Oceny higieny żywności w Rządowej Agencji Standardów Żywności dodała: „Nasz system umożliwia społeczeństwu podejmowanie świadomych decyzji dotyczących miejsc zakupu i jedzenia.

„To także okazało się niezwykle skuteczne w podnoszeniu standardów w branży spożywczej w całym kraju.”